E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFenomén farmářských obchodů v Česku

Jaké jsou příčiny nedávné expanze farmářských obchodů v České republice? Je všechno zde prodávané zboží tuzemského původu? S jakými problémy a překážkami se potýkají majitelé tohoto typu obchodů? O těchto a mnoha dalších tématech týkajících se farmářských obchodů se můžeme dočíst v článku Marie Syrovátkové z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Článek uvádí, že Česko bylo první z postkomunistických zemí, kde se farmářské obchody objevily. Ve srovnání se sousedními státy zde také bylo za komunistického režimu minimum malých prodejců farmářských produktů. Nicméně v porovnání s jinými státy zde byl nedostatek malých farmářů, takže jejich rozvoj nebyl jednoduchý a tedy po pádu komunistického režimu nebyl nárůst jejich počtu výrazný, boom začal až v roce 2010. 

Odkud autorka čerpala informace o tomto nepříliš popsaném tématu? Zdrojem informací byl nejdříve internet a také doporučení, pomocí kterých vytvořila databázi farmářských obchodů. Kritériem výběru obchodu bylo to, že prodával farmářské výrobky a/nebo jeho název obsahoval slovo „farmářský“, „regionální“ či „lokální“. Na celém území ČR se jich v roce 2014 nacházelo 60, z nich 39 patřilo do určitého řetězce farmářských obchodů. Autorka jejich majitele oslovila prostřednictvím e-mailu či telefonu a provedla na základě prvotní reakce majitelů s deseti z nich rozhovory v délce od 30 minut do 3 hodin. Autorka zvolila pouze 10 majitelů obchodů pro své rozhovory, ale pokryla různé typy těchto obchodů podle jejich vlastníků.  

Obrázek: Prostorové rozmístění farmářských obchodů v roce 2014, zdroj autorka článku


Provedený výzkum ukázal, že 76 % farmářských obchodů na našem území se nachází ve městech s více než 50 tisíci obyvateli. Dokonce 46 % obchodů bylo lokalizováno pouze v Praze a Brně. Z dotazování autorky vyplynulo, že na vzniku farmářských obchodů se výraznou měrou podílela potřeba po rozvoji dalších distribučních kanálů, které by lokální produkty dopravily ke spotřebitelům, jejichž poptávka po kvalitních lokálních potravinách rostla. Zároveň ke vzniku farmářských obchodů v Česku přispěla i špatná pověst velkých potravinových obchodních řetězců z hlediska kvality potravin.České farmářské obchody jsou specifické tím, že je většinou nevlastní přímo farmář, ale fungují jako prostředník, který prodává zboží od více farmářů. Masový vznik tohoto typu farmářských obchodů je specificky českým fenoménem. 

S jakými problémy se potýkají majitelé farmářských obchodů? Provozovatelé čelí konkurenci ze strany velkých potravinových obchodních řetězců, vůči nimž však mohou těžit z výhody v podobě vyšší kvality zboží. Další překážkou je sezónnost lokálního zboží, jež neumožňuje farmářským obchodům prodávat určité typy zboží, jako je čerstvé ovoce a zelenina, celoročně. Farmářské obchody se také nezřídka potýkají s nedostatkem kvalitního zboží k prodeji. Provozovatelé tuto potíž běžně řeší tím, že do sortimentu zařazují zboží od více producentů, které nemusí nutně pocházet z České republiky. Někteří oslovení provozovatelé farmářských obchodů upřednostňují zboží ze zahraničí, pokud je kvalitnější než dostupný český ekvivalent. Lokální zboží ale bohužel vždy neznamená zboží spravedlivější k farmářům a šetrnější k životnímu prostředí, i když je o to ve většině případů snaha. 

Kdo jsou zákazníci farmářských obchodů? Oslovení provozovatelé se shodují, že demografické charakteristiky jejich zákazníků se různí, nicméně je spojuje zájem o to, co jedí. Je pro ně charakteristické upřednostňování kvality potravin před jejich cenou. Mnozí jsou zastánci zdravého životního stylu. Další typickou skupinou zákazníků jsou možná překvapivě senioři, kteří oceňují výborné chuťové vlastnosti potravin z farmářských obchodů, jež si pamatují ze svého dětství, a rádi si je dopřejí i dnes.Zajímavé by bylo také získat názory zákazníků farmářských obchodů, ty autorka zatím zkoumala pouze skrze provozovatele obchodů, v rámci rozhovorů s majiteli diskutovala i to, jak vnímají svoje zákazníky. Oslovování zákazníků samotných plánuje autorka v příští studii. 

Rychlý rozvoj farmářských obchodů v Česku dokazuje, že se u spotřebitelů těší velké oblibě. Farmářské obchody v české obchodní síti rychle zakořenily a nezbývá než doufat, že si i nadále zachovají svoji jedinečnost a budou pro české spotřebitele i v budoucnu zdrojem kvalitních potravin lokálního původu. 

SYROVÁTKOVÁ, MARIE (2016). The adoption of a local food concept in post-communistcontext: Farmshops in Czechia. Norwegian Journal of Geography, 70, 1, p. 24–40. 

Markéta RŮŽIČKOVÁ

Publikováno: Středa 11.01.2017 18:40

Akce dokumentů