E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExkurze za krásami slovinského podmořského rostlinstva, aneb Kurz mořské algologie

Kurz mořské algologie je jednou z mnoha zajímavých exkurzí, kterých se studenti během svého studia biologie na Přírodovědecké fakultě mohou účastnit. Ty jsou velmi příjemným zpestřením a účastníci si sami mohou najít a na vlastní oči prohlédnout o čem se to vlastně učili. Praktické zkušenosti, to není jenom sterilní laboratoř.

Tento kurz se konal teprve podruhé a to v malém malebném městečku Piran přímo

planktonka
V akci s planktonkou, foto Eva Hejduková
u mořského pobřeží. Zázemí je tu pro biology stylové, bydlí se totiž v nové mořské biologické stanici národního institutu pro biologii. V ní pro nás byla k dispozici vybavená laboratoř, kde jsme mohli pozorovat složení odebraného planktonu a pokoušet se pod lupou a mikroskopem určovat nalezené řasy.

Každý den jsme se vydávali, většinou rozděleni do skupinek, na lov na různé zajímavé lokality v okolí, kde jsme se pak s nadšením vrhali do vody. Jako základní vybavení stačily brýle, šnorchl a síťka na vzorky (alternativou je třeba i stará ponožka, poněkud kazící celkový dojem), případně ploutve. Turisté i místní si museli klepat na čelo, když nás s takovýmto příslušenstvím viděli za pošmourného dne lézt do vody a pak se tam plácat se snaze nalovit nějaké zajímavé řasy. To je věc velmi nelehká. Voda vás tlačí nahoru, dech nestačí. Navíc z břehu opravdu vypadá prazvláštně, jak dotyční mávají ve vzduchu ploutvemi ve snaze se znovu zanořit. Co se ale děje pod vodou, nikdo netuší. Po řádném lovu jsme se opět všichni scházeli v laboratoři a společně určovali nalezené exempláře. Každý se ze všech sil snažil identifikovat své úlovky, určovací klíče šustily jedna báseň. Pochopitelně jsme se nezaměřovali pouze na makroskopické řasy, ale i na ty menší, mikroskopické, které jsme lovili planktonkou nebo odebírali z různých substrátů v bentosu.

Během této šestidenní exkurze jsme nalezli celkem 35 druhů makroskopických řas      ( ruduchy, chaluhy, zelené řasy) a množství mikrořas včetně sinic v planktonu a bentosu (především obrněnky a rozsivky).
Velmi intenzivním zážitkem je noční pozorování světélkujícího planktonu, složeného především z obrněnek. Co jsou proti tomu světlušky! Nicméně je potřeba překonat strach z černočerné vody a žraloků, který pro některé jedince může být ochromující. Pak ale máte před očima hotový ohňostroj.

Kromě botaniků si tu na své přijdou i zoologové. Želvami ve Fieských jezírcích, potápějícími se kormorány a rybami počínaje, sasankami a mořskými houbami konče.

Piran
Piran při západu slunce, foto Eva Hejduková
Zkrátka nepřijdou ani milovníci kultury. Piran je starobylé město, datované od 7. století, kterým je nejlepší se pokochat z městských hradeb při západu slunce. Nedaleko leží město Koper, největší přístav Slovinska a poněkud dále italský, původně slovinský, Terst s krásným historickým centrem. Na nábřeží se nachází veliké akvárium, které rozhodně stojí za návštěvu. Kdo se vydá do Terstu, nesmí se nezastavit na pohádkovém zámku Miramare, který se tyčí nad mořem a v jehož okolí je pobřežní ekosystém chráněn v rámci přírodní rezervace.  Cestou na zámek se dá najít množství míst ke koupání (a lovu), kam se s trochou námahy dá sešplhat po příkrých svazích. Mořská flora se od té piranské poněkud liší, zvlášť pěkné pokoukání je na společenstva ruduch rostoucích na ponořených skalách.

Kdo se tedy pro kurz rozhodne, rozhodně neprohloupí. Dostane se mu potravy nejen vědomostní, ale i kulturní. Exkurze se u Jadranu bude konat zase za dva roky, ale již rok příští se koná u Baltského moře v severním Německu, což je, jak říká Jirka Neustupa, vedoucí katedry botaniky, romantika v kulichu a šále.

Radka Nováková

Akce dokumentů