E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEratika – svědci minulosti

Na okraji ledového kontinentu působí i vědci z naší fakulty. Díky zázemí Mendelovy polární stanice Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse zde Zbyněk Engel z katedry Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy společně s kolegy z České geologické služby a Univerzity v Marseille datovali pozůstatky ledovcové činnosti, aby upřesnili stávající poznatky o vývoji zdejšího zalednění.

Antarktida byla dříve podstatně více zaledněná, než je tomu dnes. Mezi 15 a 8 tisíci let před současností však začal na celém pobřeží Antarktidy nerovnoměrný ústup ledovců, který v současnosti nabírá na rychlosti. Ve vrcholné fázi posledního zalednění odváděl ledovcový proud Prince Gustava ledové masy do šelfového moře při východním pobřeží Antarktického poloostrova. Vědci pomocí datovacích metod chtěli zjistit, kdy ledovcový proud ustoupil ze severní části ostrova Jamese Rosse.

Datovány byly bludné balvany, tzv. eratika, tedy úlomky hornin přemístěné ledovcem z místa jejich původu na nové lokality. Pro datování balvanů byla využita metoda expozičního datování, která je schopna odhalit dobu, kdy byl kámen obnažen, tedy kdy již nebyl překryt ledovcem. Datování umožňují kosmogenní nuklidy, které v balvanech vznikají od okamžiku jejich vystavení na zemském povrchu. Druhý postup využitý při výzkumu, test tvrdosti balvanů, udává přibližnou informaci o tom, jak dlouho byl jejich povrch vystaven zvětrávacím procesům, a umožňuje tak porovnávat testované balvany podle jejich relativního stáří.

Studovaná oblast s místy, kde vědci pracovali. Zdroj: Článek autorů.

Ve sledovaném území na severu ostrova Jamese Rosse začaly podle výsledků datování ledovce ustupovat zhruba před 13 tisíci lety, Mezi 13 a 11 tisíci lety před současností byl vývoj ledovců ovlivněn nárůstem teplot, který v období před 11 až 9 tisíci lety vystřídalo ochlazení. Pokles teplot sice ústup ledovců zpomalil, ale následné oteplení vedlo přibližně před 8,6 tisíci lety k odlednění celé studované oblasti včetně její nejvyšší části v nadmořské výšce kolem 110 m. Vyšší teploty poté přetrvávaly a měly za následek další tání ledovců ve vyšších polohách ostrova. V průběhu holocénu byl převládající ústup ledovců několikrát přerušen jejich dočasným nárůstem, naposledy  v průběhu místní „malé doby ledové“, tedy zhruba mezi 14. a 19. stoletím.

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že moderními metodami jsme dnes schopní podstatně lépe „vytěžit“ svědky dávné minulosti a čerpat z nich ponaučení pro dnešní dny, kdy změny teplot znovu promlouvají do toho, jak bude Země vypadat.

NÝVLT, D., BRAUCHER, R., ENGEL, Z., MLČOCH, B., ASTER Team (2014): Timing of the Northern Prince Gustav Ice Stream retreat and the deglaciation of northern James Ross Island, Antarctic Peninsula during the last glacial–interglacial transition. Quaternary Research 82, s. 441-449.

Tomáš JANÍK

Publikováno: Čtvrtek 10.12.2015 22:40

Akce dokumentů