E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDokáže náš imunitní systém bojovat s obezitou?

Lidský adenovir je běžně rozšířený vir způsobující převážně lehké respirační, oční či zažívací obtíže, často u dětí ve školním věku. Jedním ze skupiny adenovirů, dlouhodobě spojovaným s obezitou, je Adenovir 36. U obézních dospělých byla často naměřena vyšší hladina protilátek proti tomuto viru v krvi, což může poukazovat na dřívější prodělání infekce tímto vírem.

Adenovir 36 byl poprvé syntetizován v Německu v roce 1978 a řada studií již prokázala, že může za zmnožení převážně viscerální tukové tkáně za poměrně nízké koncentrace plazmatických lipidů.

To, jak adenoviry mohou ovlivňovat obezitu a nadváhu u adolescentních dívek je předmětem zájmu Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nadváha a obezita dětí je v dnešní medicíně čím dál více skloňována.  Je s ní spojena řada zdravotních rizik, jako je zvýšený krevní tlak, rozvoj cukrovky nebo také významné hormonální změny.

Rizika spojená s obezitou.
Zdroj: Dr. John Anderson

Studie, kterou prováděla Hana Zamrazilová ve spolupráci s Katedrou biochemie, hodnotí 184 obézních dívek, a tím se stává nejrozsáhlejší studií, která se věnuje úbytku váhy ve spojení s infekcí Adenovirem 36 (Adv36). Podobná pozorování byla provedena zatím jenom na zvířecích modelech.

Ze 184 obézních dívek byla zjištěna u 65 z nich vyšší hladina protilátek proti Adv36 v krvi. Denní příjem kalorií se u dívek nijak významně nelišil, nejvyšší rozdíl byl naměřen 86 kalorií, což je pro představu pouze pár čtverečků mléčné čokolády.

Dívky se účastnily čtyřtýdenního intenzivního hubnoucího programu pod dohledem pediatrů, nutričních specialistek, fyzioterapeutů i psychologa. Jejich jídelníček byl upraven tak, aby příjem sacharidů nepřevyšoval 50 %, příjem bílkovin 15-20 % a tuků 30 %. Úbytek váhy byl zajištěn především vysokou tří- až čtyřhodinovou aerobní aktivitou.

Výsledky ukázaly, že u dívek s vysokou hladinou protilátek proti Adv36 v krvi se podařilo dosáhnout snížení především viscerálního (břišního) tuku, i přesto, že poměr podkožního tuku zůstal stejný. Paradoxně tedy zvýšené množství protilátek proti Adenoviru 36, tudíž možné dřívější prodělání infekce tímto virem, vede při zvýšené sportovní aktivitě k snížení břišního tuku, potažmo ke snížení glykémie a lepší enzymatické aktivitě jater.

Závěrem tedy můžeme jen poznamenat, že intenzivní měsíční hubnoucí program vedl u dívek se zvýšenou hladinou protilátek v krvi k významnější redukci zdravotních rizik spojených s obezitou než už dívek, u kterých zvýšené hladiny protilátek změřeny nebyly.  Znamená to tedy, že náš imunitní systém vyzbrojen protilátkami proti Adenoviru 36 dokáže lépe bojovat s riziky, kterým nás vystavuje obezita? Více nám snad v budoucnu napoví navazující studie.

 

Zamrazilová, H.; Aldhoon Hainerová, I.; Atkinson, R.; Dušátková, L.; Sedláčková, B.; Lee, Z.; Kunešová, M.; Hill, M.; Hainer, V.; Adenovirus 36 infection: a role in dietary intake and response to inpatient weight management in obese girls. International Journal of Obesity, 2015, Roč. 39, č. 12, s.1757-1760. DOI: 10.1038/ijo.2015.167

 

Klára Tlačbabová

 

Publikováno: Středa 31.08.2016 21:05

Akce dokumentů