E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlověk a příroda jsou spojené nádoby

Povědomí o tom, že lidstvo se snaží chránit své kulturní a přírodní dědictví má asi každý z nás, jak k tomu ale může přispět geomorfolog? Jelikož každý z cenných výtvorů, staveb a míst vzniká v určitém geografickém prostředí, je na místě zajímat se o přírodní procesy, které v dané lokalitě probíhají. Právě proto vznikla výzkumná síť nesoucí název LACUNHEN, jejíž součástí je i naše fakulta, jmenovitě Vít Vilímek z Katedry fyzické geografie a geoekologie.

Širší hledisko a interdisciplinarita jsou stále častěji skloňovanými pojmy, které zaznívají ve vědeckém světě. V podobném duchu vznikla síť LACUNHEN (LAndslides and CUltural & Natural HEritage), která je registrována pod ICL (International Consortium on Landslides) a klade si za cíl zkoumat geomorfologické podmínky v okolí významných lokalit, přičemž je kladen důraz na jejich ohrožení.

Univerzita Karlova participuje na práci této sítě a nalezneme v ní další univerzity a výzkumné instituce z celého světa. Nyní se síť soustřeďuje na několik cenných lokalit, v kterých hrozí nebezpečné geomorfologické procesy. V hledáčku zájmu nejsou jen náhlé katastrofické jevy, ale také monitoring dlouhodobých dějů, které mohou místo ohrozit. Týká se to například působení pouštních bouří na stavební materiál, sesedání podloží, působení změny klimatu.

Mezi sledované lokality, kterým je věnována pozornost na setkáních, konferencích a při terénních pracích, patří tato místa: Klášter Vardzia v Gruzii, skalní město Petra v Jordánsku, sochy Buddhy a pevnost Shar-e-Zohak v Bamiyanu v Afghánistánu, Machu Picchu a Národní park Huascarán v Peru.

Pevnost Shar-e-Zohak v Afghánistánu

Monitorovány jsou většinou nestabilní skalní svahy jako je tomu u jordánské Petry a gruzínské Vardzii. V Petře hrozí katastrofální scénář, pokud by se v daném území vyskytl spouštějící mechanismus jako např. silný déšť, či zemětřesení, mohlo by to znamenat zánik části archeologických nalezišť. Je zde umístěna pozorovací stanice sledující více než 800 bodů ve skalním masívu. V Bamiyanu jsou chráněny největší sochy Buddhy na světě, které ale byly z větší části zničeny Talibanem v roce 2001. Také zde se provádí monitoring a současně se lokalita opravuje. Pevnost Shar-e-Zohak je ohrožena erozí a pomohl by jí lepší systém odtokových kanálků. Machu Picchu samotné leží na místě prehistorického skalního řícení, nyní se zdá být stabilizované, ale není jisté, kdy může další spouštěč zapříčinit obdobný katastrofický scénář. Poslední sledovanou lokalitou je národní park Huascarán, kde hrozí nebezpečí spojená s klimatickou změnou zapříčiňující nestabilitu svahů, nebo s jezery, která se mohou kdykoliv protrhnout.

Kvůli všem těmto jevům je práce přírodovědců důležitá nejen pro přírodní, ale i pro kulturní dědictví lidstva. Činnost LACUNHENu podporuje mnoho mezinárodních organizací, nejvýznamnější z nich je UNESCO.

MARGOTTINI C., VILÍMEK V. (2014): The ICL Network on 'Landslides and Cultural & Natural Heritage (LACUNHEN)'. Landslides. Vol. 11, Issue 5, p 933-938.

Tomáš JANÍK

 

Publikováno: Úterý 21.04.2015 06:40

Akce dokumentů