E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChybí Vám skripta? Napište si je!

Skupina osmi Ph.D. studentů, z nichž sedm studuje, nebo donedávna studovalo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, vydala v roce 2012 knihu s názvem Ochrana přírody z pohledu biologa – proč a jak chránit českou přírodu. Autoři v ní nabízejí vlastní, samostatný a moderní pohled na danou problematiku a pro mnohé bude možná překvapivé zjištění, že ochrana přírody je z biologického hlediska komplexní vědní obor s mnoha přesahy do dalších disciplín, založený na mnohaletých studiích. Čtenář se seznámí se současným stavem přírody, procesy, které v ní probíhají a které ji ovlivňují, postupy, které se používaly a používají včetně příkladů toho, k jakým (ne)úspěchům vedly. A především se dozví, proč je třeba vůbec přírodu chránit. Pro laickou veřejnost pak jistě budou novinkou například informace o tom, která stanoviště jsou v současnosti nejvíce ohrožena nebo to, že často zdánlivě drastické zásahy mohou sloužit k zachování četných společenstev a naopak přespřílišná snaha o obnovu některých území do „původního stavu“ může způsobit velké ztráty biodiverzity. To, co publikaci odlišuje od ostatních, je netradiční zpracování, zaměření na Českou republiku a uvedení mnoha současných lokálních příkladů, problémů založených na vlastních pozorováních, výzkumu a zkušenostech autorů.

 

Ochrana přírody z pohledu biologa
zdroj: nakladatelství Dokořán
O knize jsem si povídala s hlavním editorem, Filipem Kolářem, doktorandem z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK.

Jak vznikl nápad napsat tuto publikaci?

Původně byl text, z kterého publikace vychází určen jako přípravný materiál studentům středních škol, řešitelům 45. ročníku Biologické olympiády, na jejíž přípravě se každoročně podílí i řada zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty UK. Tehdejší téma bylo také Ochrana přírody z pohledu biologa.

Jak se dali dohromady autoři?

Příručku pro řešitele připravují vždy bývalí účastníci olympiád, studenti přírodovědeckých fakult. Tým, který se podílel na původním textu, je stejný i v případě knihy. A chtěl bych upozornit, že jsme všichni studenti. Až na jednoho autora pracujícího v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se nikdo další ochraně přírody nevěnuje profesně. Pouze jednu kapitolu pro nás zpracoval zaměstnanec Hornického muzea Příbram.

Koho napadlo text rozšířit a publikovat?

S nápadem zpřístupnit text širší veřejnosti přišel Prof. David Storch. Text se mu velmi líbil a přesvědčil nás, že by bylo škoda nechat jej pouze ve formě brožurky dostupné jen několika málo lidem. Zároveň i ohlasy od studentů, kteří brožurku používali během olympiády, byly velmi pozitivní a měli jsme podněty, že by přivítali rozšíření textu.

Samotné vydání pak finančně podpořily i katedry ekologie a botaniky Přírodovědecké fakulty UK, a dálei Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Česká společnost pro ekologii.

K názvu článku mě shodou okolností inspiroval podtitul recenze Vaší knihy, kterou napsal pro časopis Vesmír právě David Storch (Nejlepší učebnici ochranářské biologie napsali studenti).

Za co Vy sami svoje dílo považujete, jsou to skripta, učebnice, příručka?

I když někdo označuje naši knížku jako skripta nebo učebnici, naším plánem byla čistě popularizační kniha. A jejím hlavním poselstvím by mělo být to, že ochrana přírody nejsou jen zákazy a příkazy, co by se nemělo a mělo dělat. Zabýváme se i technologiemi, jak nejrozumněji v konkrétních případech postupovat.

Jak velká část z původní příručky pro olympiádu zůstala, přidali jste něco nového?

Už původní text byl dost dlouhý, že by mohl vydat na knihu. Nyní tvoří asi 70 procent publikace. Nově jsme přidali například kapitolu o vodních ekosystémech.

Komu je tedy nyní dílo určeno?

Chtěli jsme, aby kniha sloužila široké veřejnosti. Jak už jsem zmiňoval, původní text byl určen pro studenty středních škol, kteří se zajímají o biologii. Důležité také bylo zaměření specificky na problematiku České republiky.

Máte již nějaké ohlasy? Víte, že by Vaši knihu například někdo zařadil jako doporučenou literaturu ke zkouškám na vysoké škole?

Víme, že brožurku používají na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Ale takové ambice jsme primárně neměli.

Jak probíhalo psaní? Jak dlouho trvala příprava před vydáním?

Kniha vyšla zhruba dva roky od konání zmiňovaného ročníku Biologické olympiády, ke které byl původní text použit. Zhruba rok však trvalo, než se začala realizovat revize a příprava textu ke knižnímu vydání.

V kolika výtiscích byla kniha vydána?

Zatím bylo vytištěno tisíc kusů, ale je možné, že v případě zájmu budou ještě dotištěny další.

Už jste předtím publikovali nějaký jiný materiál z Biologické olympiády? Plánujete vydat něco dalšího?

Ne, ale v roce 1997 vyšla kniha Ekologie od D. Storcha a J. Mihulky a před třinácti lety to byly Biotopy České republiky od J. Sádla a D. Storcha, které obě také vychází z podkladů olympiády.

Jako další by v úvahu k vydání připadal text o biologii rozmnožování. Uvidíme, jestli bude zájem ze strany vydavatele.

K samotnému obsahu knihy – proč jsou někde uváděny klasické příklady ze světa, je to proto, že podobný případ v ČR neexistuje nebo prostě proto, že to patří k nutným základním znalostem?

Ano, v některých případech jsme bohužel nenašli vhodný příklad z české přírody, a tak jsme museli sáhnout k ukázkám odjinud. Nechtěli jsme dané části vypouštět, abychom zachovali komplexnost knihy a seznámili čtenáře se základní teorií.

Inspirovali jste se nějakou konkrétní zahraniční knihou?

Ne, nevíme o tom, že by nějaká podobná kniha zaměřená specificky na ochranu přírody v konkrétní zemi v zahraničí vyšla. Podobné knihy jsou většinou pojaty buď velmi obecně, nebo jsou zaměřeny na konkrétní problematiku či určité, z biologického hlediska zajímavé, území.

Také bych chtěl upozornit, že naše kniha není první, která se věnuje specificky ochraně přírody na území ČR. V roce 2012 vydali Ivo Machar a kol. na Univerzitě Palackého v Olomouci dvousvazkové kompendium s názvem Ochrana přírody a krajiny v České republice.

Ptala jsem se především proto, že kniha je moderně tematicky i graficky zpracovaná, obsahuje boxy, grafy, obrázky, rozšiřující informace.

Ano, a informační boxy jsou integrální součástí textu, nejedná se o pouhé vysvětlivky neznámých pojmů. Snažili jsme se představit nové myšlenky v ochraně přírody, využívali jsme informace získané při naší vědecké činnosti, z rešerší, z vlastních původních výsledků získaných při přípravě diplomových a disertačních prací. Nechtěli jsme jen opisovat zahraniční nebo české učebnice.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí při publikaci dalších knih.

 

Filip Kolář, Jan Matějů, Magdalena Lučanová, Zuzana Chlumská, Kateřina Černá, Jindřich Prach, Vojtěch Baláž, Lukáš Faltejsek: Ochrana přírody z pohledu biologa – proč a jak chránit českou přírodu. Nakladatelství Dokořán, Praha 2012, 214 stran.

 

Darina Koubínová

Akce dokumentů