E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChcete být atraktivnější pro citlivé ženské nosy? Dejte si česnek

Česnek je oblíbenou přísadou nejen v české a evropské kuchyni, ale i třeba v kuchyni asijské, a to pro svou charakteristickou štiplavou ostrost a sladkost. Navíc je velmi zdravý. Již Egypťané za antických dob si toho byli vědomi a česneku hojně užívali k posílení zdraví. Avšak všechna člověku přinesená dobrota je tatam, když se po jídle plném česneku pokusí chlapec políbit krásnou dívku, se kterou si domluvil schůzku. Typický česnekový dech vycházející z jeho úst je jednoduše nesnesitelný a rande je zničeno… Ale jak je to s vlivem česneku na jiné lidské pachy, především podpažního původu? Každý z nás má charakteristický pach, jenž je též ovlivněn stravou a který může být ostatními vnímán jako příjemný či nepříjemný.

Česko-britský tým expertů pod vedením Mgr. Jitky Fialové z Katedry zoologie naší Přírodovědecké fakulty UK připravil experiment za účelem zjištění, jak konzumace česneku může ovlivnit vnímání podpažního tělesného pachu. Experiment spočíval ve třech studiích, lišících se množstvím a druhem přijímaného česneku.

Česnekem ku zvýšení atraktivity a snížení intenzity tělesného pachu.

Dárci pachu sestávali ze skupiny 42 mužů (především studentů naší univerzity), pro potřeby studií rozdělených do tří skupin. Následně byli dárci v jednotlivých skupinách náhodně rozděleni na dvě části, ze kterých kontrolní skupina obdržela namísto dávky česneku placebo. V první ze studií dostali dárci 6 g rozdrceného česneku zamíchaného s čerstvým sýrem namazaného na krajíc chleba, zatímco kontrolní skupina obdržela krajíc chleba pouze s čerstvým sýrem. Za účelem zjištění vlivu dávky bylo 6g množství čerstvého rozdrceného česneku v druhé studii zdvojnásobeno. A nakonec ve třetí studii dárci z experimentální skupiny dostali 12 kapslí 1000 mg česnekového výtažku, zatímco členové kontroly obdrželi pouze placebo (tobolky se sójovým olejem).

O týden později byl druh dávky (česnek nebo placebo) mezi skupinami prohozen, takže obě skupiny byly vystaveny oběma možným podmínkám. Dárci byli požádáni o dodržení několika pravidel den před odběrem a v den odběru – jednalo se například o nepoužívání sprchovacích gelů ani voňavek, vyhnutí se kořeněným jídlům, jídlům s chilli a s cibulí, nebo o nepití alkoholických nápojů. Samotný experiment probíhal přes noc, kdy v pozdním odpoledni dostali dárci svou dávku česneku (nebo placeba) a následně jim byl umístěn vatový pleťový tampon do podpaží. Ten nosili bez přestání následujících dvanáct hodin, poté vzorek vlastního pachu vložili do uzavíratelného pytlíku a dopravili zpět do laboratoře.

Hodnocení jednotlivých studií se ujaly skupinky čtrnácti, čtyřiceti a dvaceti osmi žen. Aby se vyhnulo změnám čichového vjemu v průběhu menstruačního cyklu, hodnotitelky byly z řad žen užívajících hormonální antikoncepci. Samotné hodnocení pak probíhalo ve ventilované a tiché místnosti, vzorky byly předkládány vždy po párech (česnekové a kontrolní placebo podmínky) od totožného dárce. Hodnotitelky byly požádány o zhodnocení vzorků mužského tělesného pachu, a to sice na sedmibodové škále pro jejich příjemnost, atraktivitu, mužnost a intenzitu.

Po vyhodnocení již bylo zřejmé, že česnek má překvapivě pozitivní efekt na vnímání podpažního pachu. Zatímco v první studii nebyla nalezena signifikantní odezva (6 g rozdrceného čerstvého česneku), hodnotitelky uvedly, že vzorky podpažního pachu z druhé studie (zdvojená porce česneku) byly signifikantně příjemnější, atraktivnější, mužnější a méně intenzivní v porovnání s kontrolními podmínkami. Robustnost výsledků z druhé studie se vědcům podařila podpořit výsledky ze studie třetí (česnekové kapsle), kde byl nalezen především efekt zvýšené atraktivity, ale také snížené intenzity.

Autoři poukazují na dřívější studie, kde se ukázalo, že kojenci zůstanou déle přisáti k prsu matky a zkonzumují více mléka jako následek požití česnekových kapslí kojící matkou. To by mohlo být vysvětleno právě zvýšením kvality vůně a chuti mateřského mléka obdobně, jako se stalo v naší studii s tělesným pachem. Ale proč je zde tak velký rozdíl mezi nepochybně příjemnějším (a navíc i atraktivnějším) tělesným pachem a tak nepříjemným česnekovým dechem? Za to můžou zřejmě těkavé látky na bázi sulfidů, které se sice nepromítnou do tělesného pachu, ale uvolňují se ihned po požití česneku, navíc v dechu přetrvávají i dlouho poté, jelikož se uvolňují i později v trávicím traktu (takže proto čištění zubů moc nepomáhá!).

Autoři studie podotýkají, že by právě „zdravotní výhody mohly vést k navýšení příjemnosti tělesného pachu“. Pozitivní medicínský efekt užívání česneku byl potvrzen mnoha předchozími studiemi – je známý jako blahodárný antioxidant, imunostimulant, ale též může pomoci v boji s kardiovaskulárními chorobami a to svou schopností rozšiřovat cévy, snižovat krevní tlak a množství nežádoucího LDL cholesterolu v krvi. Další možný pozitivní vliv na tělesný pach je v důsledku antibakteriální povahy česneku. Jeho konzumace by mohla snížit množství bakteriální mikroflóry známé z lidské pokožky (například Acinetobacter, Staphylococcus) anebo alespoň změnit strukturu bakteriální komunity, a tím zapříčinit snížení intenzity tělesných pachů, která byla obvykle negativně korelována s hodnocením atraktivity a příjemnosti.

Často jsou zde dvě strany mince a ne vždy je jasné, kterou stranu je lepší zvolit. Není pochyb o tom, že případný zápach z úst hraje zásadní roli ve většině sociálních interakcí. Nicméně tělesný pach je důležitým faktorem ve vztazích intimních. Být cítit či nebýt cítit? Žádné jednoduché rozhodování!

 

Fialová J, Roberts SC, Havlíček J (2016). Consumption of garlic positively affects hedonic perception of axillary body odour. Appetite97, 8-15.

Petra Vinšová

Publikováno: Čtvrtek 09.06.2016 16:35

Akce dokumentů