E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



rok 2023

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2023
doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.
PřF UK/ Obor: Anorganická chemie/ Zahájení: 13.1.2023
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
PřF UK/Obor:Fyzikální chemie/Zahájeno:21.04.2023
doc. Mgr.Jan Havlíček, Ph.D.
Obor: Zoologie / PřF UK, Zdravotní ústav duševního zdraví/ Zahájeno: 16.5.2023

Akce dokumentů