E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2015

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2015
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Česká geologická služba / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 5.1.2015 / VRF 14.5.2015 / jmenován k datu 17.5.2016
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Demografie / řízení zahájeno: 30.1.2015/ VRF 14.1.2016 / jmenována k datu 2.12.2016
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 9.4.2015 / VRF 14.1.2016 / jmenován k datu 2.12.2016
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
PrF Univerzity P.J. Šafárika, Košice / obor: Didaktika chemie / řízení zahájeno: 23.4.2015 / VRF 10.3.2016 / řízení zastaveno 20.10.2016
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Katedra ekologie PřF UK / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 9.11.2015 / VRF 9.6.2016 / jmenován k datu 19.6.2017

Akce dokumentů