E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Róbert Gyepes, Ph.D.

PřF UK, Univerzita J. Selyeho-SK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v.v.i./ Obor:Anorganická chemie/Zahájeno: 13.1.2023

Akce dokumentů