E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2022

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2022
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Makromolekulární chemie/ Řízení zahájeno: 23.2.2022
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Biochemie/ Řízení zahájeno:31.5.2022
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Zoologie/ Řízení zahájeno: 20.6.2022

Akce dokumentů