E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2010

Jmenovací řízení zahájená v roce 2010
doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 26.10.2010 / VRF 10.2.2011 / jmenován k datu 1.2.2012
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 8.11.2010 / VRF 12.5.2011 / jmenován k datu 20.6.2012
Doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
ÚŽP / obor: Enviromentální vědy / řízení zahájeno: 24.11.2010 / VRF 8.3.2012 / jmenován k datu 11.6.2013
doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
ÚGMNZ / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 25.11.2010 / VRF 13.10.2011 / jmenován k datu 20.6.2012

Akce dokumentů