E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2009

Jmenovací řízení zahájená v roce 2009
Doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
řízení zastaveno 5.11.2009
Doc. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 22. 5. 2009 / VRF 18.2.2010 / jmenován k datu 24.6.2011

Akce dokumentů