E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2017

Habilitační řízení zahájená v roce 2017
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / obor: Obecná geografie / řízení zahájeno: 21.12.2017 / VRF 13.12.2018 / jmenován od 1.2.2019
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Katedra ekologie PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i. / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 28.11.2017 / VRF 11.10.2018 / jmenována od 1.12.2018
RNDr. Radan Huth, DrSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.; Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 20.11.2017 / VRF 10.5.2018 / jmenován od 1.7.2018
RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 30.8.2017 / VRF 14.6.2018 / jmenována od 1.8.2018
RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.
Oddělení etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves / Zoologická zahrada Ostrava / PřF Ostravská univerzita / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 10.8.2017 / VRF 8.11.2018 / jmenován od 1.1.2019
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / obor: Obecná geografie / řízení zahájeno: 26.7.2017 / řízení zastaveno na vlastní žádost dne 18.10.2017
RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.6.2017 / VRF 12.4.2018 / jmenován od 1.6.2018
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ řízení zahájeno: 29.5.2017 / VRF 14.6.2018 / jmenována od 1.8.2018
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Katedra ekologie PřF UK / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 22.5.2017 / VRF 8.3.2018 / jmenována od 1.5.2018
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Katedra buněčné biologie / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 20.3.2017 / VRF 12.4.2018 / jmenována od 1.6.2018
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Národní muzeum, Praha / obor: Geologie / řízení zahájeno: 17.3.2017 / VRF 11.1.2018 / jmenován od 1.3.2018
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 9.2.2017 / VRF 9.11.2017 / jmenován od 1.2.2018
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 18.1.2017 / VRF 11.1.2018 / jmenována od 1.4.2018

Akce dokumentů