E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2014

Habilitační řízení zahájená v roce 2014
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
PřF MU v Brně, externí přednášející katedry fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 7.1.2014 / VRF 15.1.2015 / jmenován k datu 1.4.2015
Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat., DSc.
ÚFCH JH AV ČR / obor Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 10.2.2014 / VRF 13.11.2014 / jmenován k datu 1.3.2015
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Katedra parazitologie / obor: Parazitologie / řízení zahájeno: 6.2.2014 / VRF 4.12.2014 / jmenován k datu 1.4.2015
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK v Praze a AV ČR / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 14.2.2014 / VRF 15.1.2015 / jmenován k datu 1.4.2015
RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / obor: Didaktika chemie / řízení zahájeno: 14.3.2014 / VRF 4.12.2014 / jmenován k datu 1.4.2015
RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Ústav experimentální medicíny AV ČR / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 21. 3. 2014 / VRF 16.4.2015 / jmenován k datu 1.10.2015
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Katedra filosofie a dějin přírodních věd / obor: Filosofie a dějiny přírodních věd / řízení zahájeno: 27.3.2014 / VRF 4.12.2014 / jmenován k datu 1.4.2015
Ing. Miroslav Novák, CSc.
VŠCHT Praha / obor: Filosofie a dějiny přírodních věd / řízení zahájeno: 17.4.2014 / VRF 10.12.2015 / řízení zastaveno VRF 10.12.2015 - hlasování 5-8-6
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Katedra zoologie / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 30.4.2014 / VRF 12.3.2015 / jmenována k datu 1.5.2015
RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 25.6.2014 / VRF 16.4.2015 / jmenován k datu 1.7.2015
RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
BÚ AV ČR / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 3.9.2014 / VRF 14.5.2015 / jmenován k datu 1.10.2015 v oboru Experimentální biologie rostlin (změna názvu oboru při prodloužení akreditace - červenec 2015)
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK v Praze / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 15.9.2014 / VRF 11.6.2015 / jmenován k datu 1.8.2015
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 15.9.2014 / VRF 11.6.2015 / jmenována k datu 1.8.2015
Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR / obor: Geologie / řízení zahájeno: 29.9.2014 / VRF 16.4.2015 / jmenován k datu 1.7.2015
RNDr. Martin Čech, Ph.D.
ÚŽP, Hydrobiologický ústav BC AV ČR / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno 18. 11. 2014 / VRF 15.10.2015 / jmenován k datu 1.12.2015
RNDr. Petr Benda, Ph.D.
Katedra zoologie, Národní muzeum / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 24.11.2014 / VRF 15.10.2015 / jmenován k datu 1.12.2015
RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D., HDR
Katedra antropologie a genetiky člověka / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 25.11.2014 / VRF 15.10.2015 / jmenován k datu 1.12.2015
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 19.12.2014 / VRF 12.11.2015 / jmenován k datu 1.2.2016

Akce dokumentů