E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2013

Habilitační řízení zahájená v roce 2013
RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Katedra experimentální biologie rostlin / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / řízení zahájeno: 2.1.2013 / VRF 14.11.2013 / Jmenován k datu 1.3.2014
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
ÚŽP / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 19.2.2013 / VRF 13.2.2014 / jmenován k datu 1.5.2014
RNDr. Pavel Souček, CSc.
Státní zdravotní ústav / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 22. 2. 2013 / VRF 12.12.2013 / jmenován k datu 1.5.2014
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 1.3.2013 / VRF 16.1.2014 / jmenována k datu 1.5.2014
RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Katedra organické chemie PřF UK / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 28.3.2013 / VRF 12.12.2013 / Jmenován k datu 1.4.2014
RNDr. Kristian Koubek, DrSc.
V důchodu / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 24.4.2013 / VRF 12.6.2014 / řízení zastaveno VRF 12.6.2014 - hlasování 2-15-4
RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 27.9.2013 / VRF 15.5.2014 / jmenován k datu 1.10.2014
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 1.10.2013 / VRF 15.5.2014 / jmenován k datu 1.10.2014
RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Katedra analytické chemie / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 17. 10. 2013 / VRF 10.4.2014 / jmenován k datu 1.7.2014
Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Katedra botaniky / obor: Botanika / řízení zahájeno: 18.10.2013 / VRF 10.4.2014 / jmenován k datu 1.7.2014
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Katedra zoologie / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 2.12.2013 / VRF 13.11.2014 / jmenován k datu 1.3.2015
RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Katedra biologie buňky / řízení zahájeno: 19.12.2013 / obor: Buněčná a vývojová biologie / VRF 15.1.2015 / jmenován k datu 1.4.2015

Akce dokumentů