E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProbíhající řízení ke jmenování profesorem

         
Jméno a pracoviště obor zahájení řízení projednání na VRF jmenování k datu

doc. Mgr.Jan Havlíček, Ph.D.

PřF UK, Národní ústav duševního zdraví

Zoologie 

16.05.2023    

doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

PřF UK

Fyzikální chemie 21.04.2023    

doc. RNDr. Róbert Gyepes, Ph.D.

PřF UK

Anorganická chemie 13.1.2023    

doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. Nat., DSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Fyzikální chemie 20.12.2022    

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

PřF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SK

Anorganická chemie 10.11.2022    

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF UK

Sociální geografie a regionální rozvoj 18.8.2022    

doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

PřF UK

Sociální geografie a regionální rozvoj 17.8.2022    

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.

Státní zdravotní ústav

Biochemie 26.07.2022    

doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

PřF UK

Zoologie 20.06.2022    

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

PřF UK

Biochemie 31.05.2022 9.2.2023  

doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.

PřF UK

Makromolekulární chemie  23.2.2022 13.10.2022  

doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

PřF UK

Filosofie a dějiny přírodních věd 15.12.2021 8.12.2022  

doc. Mgr. Martin Hrubý,  Ph.D., DSc.

Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i.

Makromolekulární chemie 23.11.2021 10.11.2022  

doc. Jan Veselý, Ph.D.

PřF UK

Organická chemie 23.11.2023 7.4.2022 29.11.2022

doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

PřF UK

Antropologie 29.9.2021 07.04.2022 29.11.2022

doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Fyzikální chemie 23.4.2021 11.11.2021 7.6.2022

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Environmentální vědy 6.4.2021 9.12.2021 29.11.2022

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr. rer. Nat.

PřF UK

Experimentální biologie rostlin 8.4.2021 11.11.2021 7.6.2022

doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Fyzikální chemie 3. 2.2021 11.11.2021 7.6.2022
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Zoologie 1.12.2020 13.1.2022 29.11.2022

doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.

 

Fyzická geografie 16.10.2020 13.5.2021 15.12.2021

doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

PřF UK

Anorganická chemie 10.9.2020 13.5.2021 15.12.2021

doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Genetika, molekulární biologie a virologie 17.7.2020 14.10.2021 7.6.2022

Ing. Pavel Kočovský, CSc.

PřF UK

Organická chemie 9.7.2020 9.12.2021  

doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.

PřF UK

Biochemie 30.6.2020 8.4.2021 15.12.2021

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

PřF UK

Genetika, molekulární biologie a virologie 26.2.2020 8.4.2021 15.12.2021

doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.

PřF UK 

Makromolekulární chemie 30.1.2020 7.1.2021 15.12.2021

doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.

ČGS, Ústav petrologie a strukturní geolofie, PřF UK

Geologie 16.12.2019 12.11.2020 8.5.2021

doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

PřF UK

Geologie 22.10.2019 12.11.2020 15.12.2021

doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

PřF UK

Analytická chemie 24.9.2019 14.5.2020 15.12.2020

doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

PřF UK

Analytická chemie 24.9.2019 8.10.2020 8.5.2021

doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny Fotochemie a supramolekulární chemie porphyrinoidů, Katedra anorganické chemie, PřF UK

Biochemie 28.6.2019 14.5.2020 15.12.2020

doc. RNDr. Jiří Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědeckou činnost UK, PřF

Biochemie 31.5.2019 14.5.2020 15.12.2020

doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. Ph.D.

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

Geologie 5.4.2019 12.12.2019 15.12.2020

doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.

Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Geologie 26.2.2019 řízení zastaveno -

doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Ústav pro životní prostředí PřF UK

Environmentální vědy 18.2.2019 14.5.2020 15.12.2020

prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK; University of Nebraska

Sociální geografie a regionální rozvoj 14.2.2019 13.6.2019 17.6.2020

doc. RNDr. David Mašín, M. Phil., Ph.D.

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK

Aplikovaná geologie  8.2.2019 12.12.2019 15.12.2020

doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

Sociální geografie a regionální rozvoj 22.11.2018 11.4.2019 17.6.2020

doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně 

Geologie 29.8.2018 14.11.2019 -

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Experimentální biologie rostlin 14.6.2018 10.1.2019 28.11.2019

doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Katedra botanika PřF UK

Botanika 14.6.2018 13.6.2019 17.6.2020

doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Genetika, molekulární biologie a virologie 8.3.2018 14.3.2019 28.11.2019

doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

Katedra botaniky PřF UK

Botanika 12.3.2018

14.2.2019

28.11.2019

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Katedra zoologie PřF UK; Národní ústav duševního zdraví 

Zoologie 3.1.2018 8.11.2018 23.5.2019

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Ústav hygieny, 3. lékařská fakulta UK

Analytická chemie 7.11.2017 11.10.2018 13.12.2019

doc. RNDr. Josef Ježek, CSc.

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky 

Aplikovaná geologie  27.9.2017 10.5.2018 5.12.2018

doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.

Ústav geologie a paleontologie

Geologie 9.5.2017 8.2.2018 5.12.2018

doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Katedra zoologie

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Zoologie 21.3.2017 8.2.2018 5.12.2018

doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.

Ústav geologie a paleontologie

Geologie 14.3.2017 7.12.2017 14.6.2018

doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Katedra zoologie

Zoologie 9.1.2017 8.6.2017 14.6.2018

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Katedra anorganické chemie

Anorganická chemie 23.5.2016 9.2.2017 13.12.2017

doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Katetra antropologie a genetiky člověka a Archeologický ústav AV ČR

Antropologie 17.5.2016 9.3.2017 13.12.2017

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Geologie 2.5.2016 10.11.2016 19.6.2017

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Fyzická geografie 29.2.2016 9.6.2016 19.6.2017

doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D., HDR

katedra antropologie a genetiky člověka

Antropologie 19.1.2016 13.10.2016 19.6.2017

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Buněčná a vývojová biologie 15.1.2016 9.2.2017 13.12.2017

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

katera fyzické geografie a geoekologie

Fyzická geografie 4.1.2016 13.10.2016 19.6.2017

doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.

katedra ekologie

Ekologie 9.11.2015 9.6.2016 19.6.2017
      Jmenování k datu  

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

PrF Univerzity P.J.Šafárika, Košice

Didaktika chemie 23.4.2015 řízení zastaveno VR UK 20.10.2016

 

doc. RNDr.Dušan Drbohlav, CSc.

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Sociální geografie a regionální rozvoj 9.4.2015 2.12.2016  

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Demografie 30.1.2015 2.12.2016  

doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

ČGS

Environmentální vědy 5.1.2015 17.5.2016  

doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR

Fyziologie živočichů 16.12.2014 17.5.2016  

doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Ostravská univerzita v ostravě

Fyzická geografie 11.12.2014 2.12.2016  
      Jmenování k datu  

doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

ÚŽP

Environmentální vědy 4.11.2014 1.11.2015  

doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

ÚHIGUG

Aplikovaná geologie 4.9.2014 1.11.2015  

doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.

Ústav geologie a paleontologie

Geologie 5.6.2014 1.5.2015  

doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

katedra ekologie

Ekologie 3.6.2014 1.11.2015  

doc. RNDr.  Jan Černý, Ph.D.

katedra buněčné biologie

Buněčná a vývojová biologie 22.5.2014 1.11.2015  

doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

PřF Jihočeské univerzity, České Budějovice

Anatomie a fyziologie rostlin 2.12.2013 1.5.2015  

doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

ÚGMNZ

Aplikovaná geologie 7.11.2013 1.5.2015  
      Jmenování k datu  
doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
katedra botaniky
Botanika 2.5.2013 19.9.2014  
doc. RNDr, Tomáš Obšil,  Ph.D.
katedra fyzikální a makromolekulární chemie
Fyzikální chemie 18.12.2012 19.9.2014  
doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
katedra organické chemie
organická chemie 10.10.2012 1.3.2014  
doc. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
ÚŽP
environmentální vědy 18.6.2012 1.3.2014  
doc. RNDr. Jiří Dědina, DSc.
Ústav analytické chemie, AV ČR
analytická chemie 16.4.2012 1.3.2014  
doc. Dr.rer.nat Friedo Zölzer
Zdravotně sociální fakulta JčU České Budějovice
environmentální vědy 10.2.2012 1.3.2014  
doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
katedra fyzikální a makromolekulární chemie
fazikální chemie 25.1.2012 1.3.2014  
doc. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
ÚOCHB AV ČR a kat. orgnické chemie
organická chemie 16.1.2012 1.3.2014  
doc. David Storch, Ph.D.
Centrum pro teoretická studia a kat. ekologie
ekologie 27.9.2011 11.6.2013  
doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
katedra sociální geografie a reg. rozvoje
sociální geografie a regionulní rozvoj 1.6.2011 11.6.2013  
doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
katedra analytické chemie
analytická chemie 1. 4. 2011 16.11.2012  
doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR
imunologie 10.3.2011 11.6.2013  
doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
katedra experimentální bniologiey rostlin
anatomie a fyziologie rostlin 7.2.2011 16.11.2012  
doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
anatomie a fyziologie rostlin 27.1.2011 11.6.2013  
doc. RNDr. Richard Přikryl, Dr.
ÚGMNZ
aplikovaná geologie 25.11.2010 20.6.2012  
doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
ÚŽP
environmentální vědy 24.11.2010 11.6.2013  
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
katedra fyzické geografie a geoekologie
fyzická geografie 8.11.2010 20.6.2012  
doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
katedra anorganické chemie
anorganická chemie 26.10.2010 1.2.2012  
doc. RNDr. Petr Hermann, Dr.
katedra anorganické chemie
anorganická chemie 22.5.2009 24.6.2011  

Akce dokumentů