E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium
Statistika přijímacího řízení
Výše poplatků
Výše poplatků za delší studium, studium v cizím jazyce, za úkony spojené s přijímacím řízením a úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu
Výsledky přijímacího řízení
Zveřejněné výsledky aktuálního přijímacího řízení jsou uchazečům o studium k dispozici po přihlášení do SIS v modulu „Přijímací řízení” na záložce „Moje přihlášky“.
Nahlížení do spisu uchazeče
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Akce dokumentů