E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Období pro konání SZZK a obhajob
(odkaz do SIS) V případě doktorského studia jde o termíny přihlášených studentů, nikoliv o období. Ta jsou uvedena pod jiným odkazem níže.
Termíny SZZK a obhajob v bakalářském studiu
(odkaz do SIS)
Termíny SZZK a obhajob v navazujícím magisterském studiu
(odkaz do SIS)
Termíny SZZK a obhajob v doktorském studiu
(odkaz do SIS)
Období státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
přehled čtrnáctidenních období pro konání
Termíny státních rigorózních zkoušek
(účastník, katedra, termín a obhajovaná práce)

Akce dokumentů