E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky spojené se studiem a jejich výše

Výše poplatků za delší studium, studium v cizím jazyce, za úkony spojené s přijímacím řízením a úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu

Akce dokumentů