E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku

Harmonogramy akademických roků jsou vydávány formou opatření děkana a ta jsou dostupná zde.

Poznámka: Je-li jich pro daný akademický rok vydáno více, bývá platné to poslední z nich (např. opatření děkana č. 15/2017 zrušilo opatření děkana č. 11/2017).

Akce dokumentů