E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)
 1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
  Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

 2. Úřední hodiny podatelny:
  Pondělí - pátek: 8h – 12h
  v případě potřeby je možné zanechat zásilky ve schránce ve dveřích podatelny

 3. Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):
  podatelna@natur.cuni.cz

 4. Indikátor datové schránky:
  piyj9b4

 5. Další možnosti elektronické komunikace:
  pouze přes výše uvedenou datovou schránku nebo elektronickou adresu

 6. Přehled datových formátů, ve kterých podatelna přejímá dokumenty:
  archivační formát (PDF/A, PDF), formáty kancelářských aplikací Microsoft Office (docx, xlsx, pptx), textové formáty (txt, rtf), obrazové dokumenty (JPEG, TIF, PNG), zvukové a dynamické obrazové dokumenty (MP3, WAV, MPEG)

 7. Přehled přenosných technických nosičů dat:
  běžné standardy CD/DVD

 8. Způsob nakládání s datovými zprávami s chybným formátem nebo škodlivým kódem:
  Je-li zjištěn u datové zprávy výskyt škodlivého kódu, podatelna vyrozumí odesílatele (lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit nebo pokud nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou

 9. Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného formátu:
  Odesílatel bude pracovnicí podatelny o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím e-mailové komunikace na odesílatelovu e-mailovu adresu a bude vyzván k opětovnému zaslání dokumentu v úplném a nepoškozeném formátu.

 

 

Akce dokumentů