E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚřední deska

Podatelna
Úřední deska podatelny
Přijímací řízení
Informace pro uchazeče o studium
Studium
Informace pro studenty
Doručování veřejnou vyhláškou
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).
Věda
Zápis z posledního zasedání VRF, probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení
Výběrová řízení na místa akademických a vědeckých pracovníků
Veřejné zakázky
Informace podle Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dokumenty
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Výroční zprávy Přírodovědecké fakulty UK
Všechny publikované výroční zprávy fakulty
Archiv
Archiv starších dokumentů (výběrová řízení 2010-2013 a veřejné zakázky 2010)
Volby do Akademického senátu PřF
Volby do Akademického senátu UK

Akce dokumentů