E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2021/2022 (aktualizace 21. 9. 2021)

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě plné moci. Po zápisu je nutná osobní návštěva výdejny průkazů.

Termíny a místa konání

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM A
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské  studium na Přírodovědecké fakultě  Univerzity Karlovy do 31. 7. 2021

31. srpna 2021
Posluchárna CH2
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

- uchazeče, kteří absolvovali  bakalářské  studium na jiných vysokých školách a na fakultách UK mimo Přírodovědeckou fakultu

20. září 2021
 Posluchárna CH2
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské  studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy od 1. 9. do 24. 9. 2021

- uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů zúčastnit
zápisu 31. 8. 2021 a 20. 9. 2021 (= náhradní termín zápisu)

27. září 2021
Posluchárna CH2
Hlavova 8

Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

 

Pro většinu centralizovaných informačních systémů UK, např. pro SIS (IS Studium) a Moodle, plně postačuje neověřené heslo pro CAS UK. CIT PřF UK pro založení a používání fakultního účtu na PřF UK požaduje ověřené heslo pro CAS UK. Pro získání hesla umožňujícího nastavení ověřeného hesla pro CAS UK, též pro vydání průkazu studenta UK, je po zápisu do studia nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů UK.
Podrobnější informace k problematice přihlašovacích údajů pro CAS UK viz zde:
Informace o Centrální Autentizační Službě UK
Integrace CAS s fakultním účtem na PřF UK

Akce dokumentů