E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVstřícnost

Stipendia


Úspěšní a aktivní studenti získávají zajímavé prospěchové stipendium. Rovněž studenti, kteří dosáhnou významných úspěchů ve sportu, mohou obdržet mimořádné sportovní stipendium.

Hledáme talenty - poskytujeme stipendium úspěšným řešitelům olympiád.

Studentský život


studenti
studenti

Studium na Přírodovědecké fakultě UK je zahájeno několikadenním úvodním soustředěním v Praze nebo Jižních Čechách. Dlouholetou tradici mají sportovní oddíly, kterým poskytuje zázemí Katedra tělesné výchovy PřF UK. Někteří studenti fakulty dosahují významných sportovních úspěchů. Během Fakultních sportovních dnů ve sportovním areálu UK v Praze Hostivaři a v loděnici Regata UK na Vltavě se utkávají studenti i pedagogové. Festival studentských kapel Biofest je jednou z mnoha kulturních akcí pořádaných studenty. Posluchárny fakulty se občas změní i v jeviště a hlediště pro představení studentského divadelního spolku HAMBA. Oblíbené jsou studentské kluby „Chladič” a „Mrtvá ryba”. Více informací najdete na studentském webu.

Sportovní aktivity


windsurfingSportovní aktivity studentů Přírodovědecké fakulty probíhají v plně vybaveném sportovním areálu Univerzity Karlovy v Hostivaři, kde jsou pro studenty a zaměstnance k dispozici sály pro různé druhy fitness aktivit, posilovna,  herna stolního tenisu, bazén a sauna. Dále pak atletické hřiště, přetlakové haly, tenisové kurty, herní tělocvičny, fotbalové a softbalové hřiště. Členství ve vysokoškolském sportovním klubu umožňuje studentům a absolventům fakulty provozovat vybraný sport na závodní úrovni (více informací).

Akce dokumentů