E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora talentů

Fakulta má velký zájem o kvalitní uchazeče, kteří během dosavadního studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. A tyto se snaží motivovat upuštěním od přijímací zkoušky, stipendiem a nadstavbovým vzděláváním.

Upuštění od přijímací zkoušky

Možnosti a podmínky pro upuštění od přijíací zkoušky jsou uváděny v podmínkách přijímacího řízení.

Motivační stipendia

Motivační stipendium se každoročně vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků, kteří byli v příslušném roce přijati do bakalářského studia na základě upuštění od přijímací zkoušky nebo studentů navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium s vyznamenáním.

Získání tohoto mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za vynikající studijní výsledky prvního úseku studia.

Více informací o stipendiích najdete na stránce o stipendiích.

Bakalář plus

Bakalář plus nabízí studentům bakalářských studijních programů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány (je realizovaný v rámci tzv. celoživotního vzdělávání), je zdarma, je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Jde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejich splnění není hodnoceno kredity a nenahrazuje povinnosti studia. Za úspěšné absolvování alespoň pěti studijních povinností v rámci Bakaláře plus obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář Plus. 

STARS 

Projekty na podporu talentovaných doktorandů.

Akce dokumentů