E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBudoucnost

Zahraniční styky


absolvent
absolvent

Fakulta podporuje, aby studenti strávili část studia na některé zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta podepsanou bilaterální dohodu (např. Erasmus). Mezi nejnavštěvovanější se řadí univerzity ve Velká Británii, Německu, Finsku a Španělsku, na dalších místech jsou potom školy v Dánsku, Francii a Norsku. V rámci přímé meziuniverzitní spolupráce realizuje fakulta stipendijní pobyty zejména s německými univerzitami. Nejrůznější formy mezinárodní spolupráce přispívají k zapojení výzkumu prováděného na fakultě do společného výzkumně-vzdělávacího prostoru.

Celoživotní vzdělávání


V rámci celoživotního vzdělání nabízí fakulta studentům možnost doplňujícího studia k získání pedagogické kvalifikace potřebné k výuce na středních školách a mnoho dalších kursů směřujících k širokému šíření přírodovědného vzdělání.

Kampus Albertov


Přírodovědecká fakulta UK má vynikající polohu v klidné a zelené zóně, v těsné blízkosti centra Prahy. Univerzitní kampus Albertov sdílí s 1. lékařskou fakultou UK a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Výstavba nových výzkumných center v areálu Albertova – Biocentra a Globcentra – nabídne vedle moderního výukového a konferenčního zázemí i špičkově vybavené laboratoře biomedicínských, biochemických, geovědních a environmentálních oborů.

Akce dokumentů