E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro uchazeče o navazující magisterské studium

Absolventům bakalářského studia nabízí Přírodovědecká fakulta dvouleté navazující magisterské vzdělání v akreditovaných studijních programech.

Přírodovědecká fakulta je školou výběrovou, přijímání nových studentů probíhá na základě přijímacího řízení.

Absolventi magisterského studia získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, usnadňující pozici na celoevropském trhu práce. 

https://prirodovedcem.cz/

 

Akce dokumentů