E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUčitelství chemie pro střední školy

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Chemie

U dvouoborového studia je možnost volby kombinací chemie s biologií, matematikou, fyzikou nebo geologií.

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia učitelství chemie ve výše uvedených oborech je připravit profesionální středoškolské učitele odborně vzdělané v chemii, didaktice chemie, aplikované pedagogice a psychologii a obecných otázkách chemického vzdělávání v úrovni středoškolské i vysokoškolské. Součástí studia je pedagogická praxe uskutečňovaná převážně na gymnáziích. Studenti učitelského studia se mohou v jeho průběhu zapojit do mezinárodních vzdělávacích projektů, do projektů podporovaných z ESF v oblasti zkvalitňování přírodovědného vzdělávání učitelů a studentů středních škol a do projektů zaměřených na vyhledávání a podporu talentovaných studentů pro studium chemie. Mohou též pracovat ve výzkumných týmech oborových chemických kateder.

Studenti dle vlastního zájmu volí zaměření (téma) diplomové práce. Na katedře učitelství a didaktiky chemie např. chemické experimenty a multifunkční měřící přístroje ve výuce chemie na SŠ, vzdělávací a metodické materiály pro výuku chemie na SŠ, evaluace výukových materiálů, zajímavá a užitečná chemie – (restaurátorství, kriminalistika, molekulární gastronomie, chemie chutí a vůní, chemie životního prostředí, klinická biochemie, léčiva, chemie materiálů apod.), výukové počítačové programy – tvorba v prostředí Macromedia Flash, návrhy a realizace vzdělávacích portálů, chemické programy pro distanční vzdělávání, srovnávání vzdělávacích systémů v zemích EU, odborná chemická témata v oborech fyzikální chemie, organická chemie a biochemie. Studenti mohou volit téma diplomové práce i z nabídky oborových chemických kateder v oblasti výzkumu i praktického uplatnění jeho výsledků.

Studium poskytuje absolventům plnou kvalifikaci pro výuku chemie na všech typech středních škol, tedy i na víceletých gymnáziích. Absolventi jednooborového studia získají též mezinárodní titul Chemistry Euromaster®.

Absolvent je kvalifikovaným učitelem chemie pro střední školu. Získal ucelené teoretické znalosti a dovednosti z chemie (anorganické, analytické, fyzikální, organické a biochemie), praktické dovednosti získal absolvováním laboratorních kurzů ze všech chemických oborů. Má dobrou úroveň počítačové gramotnosti. Zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů. Má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat. Získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na středních školách.

Učitelství chemie je možno studovat v tomto studijním programu v oborech:

  • Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)
  • Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
  • Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství fyziky (dvouoborové)
  • Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové)
  • Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové)

Další informace

Akce dokumentů