E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUčitelství biologie pro střední školy

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Biologie

ucitelstvi_biologie

Obory učitelství – jak jednooborové tak dvouoborové (kombinace biologie s jiným předmětem) mají na biologii tradici.

Absolventi jsou způsobilí vyučovat předmět biologii na střední škole se všeobecným i odborným zaměřením (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště). Může vyučovat i předměty příbuzné např. Základy ekologie a životního prostředí, Člověk a příroda, Poznávání přírody. Specifikem ve vztahu k určitému biologickému oboru je uplatnění v oblasti péče o talentované žáky (Talentcentrum, semináře ve vyšších ročnících SŠ a zájmové kroužky).
Dále absolventi nacházejí uplatnění i ve střediscích mimoškolní (především environmentální) výchovy jakými jsou centra ekologické výchovy, správy NP a CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu. Může najít uplatnění také v oblasti pedagogického výzkumu.

Učitelství biologie je možno studovat v tomto studijním programu v oborech:

  • Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)
  • Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství fyziky (dvouoborové)
  • Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)
  • Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové)
  • Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové)

Dále je možno jej studovat dvouoborově ve studijním programu Chemie.

Další informace

Akce dokumentů