E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMikrobiologie

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Biologie

mikrobiologie

Studium magisterského oboru Mikrobiologie poskytuje ucelené vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a kvasinek na současné úrovni znalostí.

Absolvent magisterského studia mikrobiologie získává ucelené vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a kvasinek na současné úrovni znalostí. Ovládá potřebné základní mikrobiologické, biochemické, analytické a molekulárně genetické metody. Má schopnost získávat nové původní výsledky, kriticky je hodnotit a publikovat. Absolvent se uplatní jak v oblasti základního výzkumu, tak při řešení konkrétních problémů v mikrobiologii průmyslové, lékařské, environmentální, a v biotechnologiích, tj. je kvalifikován zejména pro práci ve vědeckých ústavech, ve školství, zdravotnictví, v průmyslu i ve státní správě.

Další informace

Akce dokumentů