E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy

navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020

Jazyk výuky: Čeština
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky

Biochemie - studijní program se studijním oborem

Bioinformatika - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Biologie - studijní program se studijními obory

Demografie - studijní program se studijním oborem

Ekologie a ochrana prostředí - studijní program se studijním oborem

Evoluční biologie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Geobiologie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Geografie - studijní program se studijními obory

Geologie - studijní program se studijními obory

Hydrologie a hydrogeologie - studijní program se studijním oborem

Chemie - studijní program se studijními obory

Chemie a fyzika materiálů - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Klinická a toxikologická analýza - studijní program se studijním oborem

Medicinální chemie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Reprodukční a vývojová biologie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Sociální epidemiologie - nově akreditovaný studijní program bez specializace

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - nově akreditovaný studijní program

 


Jazyk výuky: Angličtina
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky

Biologie - studijní program se studijním oborem

 


Další informace o studijních programech/oborech ve zveřejněném přijímacím řízení jsou uvedeny v univerzitním informačním systému Studium (SIS).

Akce dokumentů