E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Navazující magisterský studijní obor Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur programu Chemie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Modelování chemických vlasností nanostruktur a biostruktur?

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s moderními metodami molekulového modelování. Absolventi budou vybaveni dostatečnou znalostí klasických experimentálních a teoretických přírodovědných disciplin (například molekulové spektroskopie, strukturní analýzy, rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky a kvantové chemie). Absolventi jsou schopni samostatně řešit otázky týkající se strukturních a dynamických aspektů systémů pomocí moderních metod počítačového modelování.

Základní informace o studiu

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách. Seznam povinných a povině volitelných předmětů je specifikován ve studijním plánu. Zaměření si studenti volí výběrem povinně volitelných předmětů a výběrem tématu diplomové práce. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí, zpravidla konaných v oddělených termínech: první částí je veřejná obhajoba Diplomové práce; druhou částí je ústní zkouška ze tří chemických oborů.

Absolventi budou moci najít uplatnění jak v aplikovaném výzkumu v soukromém sektoru (farmaceutické firmy, biotechnologické firmy, velké chemické podniky s vlastním výzkumem), tak v akademické oblasti.

Přijímací řízení

Akce dokumentů