E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Jaderná chemie - obor prozatím neotevřen

Navazující magisterský studijní obor Jaderná chemie

Základní informace o studiu

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách. V rámci magisterského studijního oboru Jaderná chemie si studenti(ky) mohou zvolit temata diplomových prací zaměřených na syntézu a použití značených sloučenin (2H, 3H, 13C, 14C atd), dále syntézu potencionálních radiofarmak (sloučeniny izotopů jodu), syntézy prekursorů radiofarmak na bázi komplexů kovových radionuklidů (99mTc, 68Ga aj). Spolupracující pracoviště: UJF AV ČR Řež, UJV a.s. Řež, 1.LF UK, LF UK Plzeň.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí, zpravidla konaných v oddělených termínech: první částí je veřejná obhajoba Diplomové práce; druhou částí je ústní zkouška ze tří chemických oborů (získání titulu Mgr., resp. Euromaster). Při povinné části státní závěrečné zkoušky věnované jaderné chemii si student(ka) losuje otázky z celého oboru.

Absolvent oboru jaderná chemie je teoreticky vzdělán ve všech jaderně chemických disciplínách a je obeznámen s důležitými experimentálními technikami oboru. Uplatnění proto může nalézt nejen na klasických pracovištích, zabývajících se problematikou jaderné chemie, či syntézou izotopově modifikovaných sloučenin, ale i v laboratořích klinické a experimentální medicíny, na biochemických, farmakologických či ekologických pracovištích, případně v provozech souvisejících s jadernou energetikou.

Přijímací řízení - obor prozatím neotevřen

Akce dokumentů