E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Anorganická chemie

Navazující magisterský studijní obor Anorganická chemie programu Chemie

Přestože je anorganická chemie nejstarší chemickou disciplínou, ani v nejmenším neztrácí v současné době na tempu ve svém rozvoji. Dokládá to i současný mimořádně široký záběr oboru a množství atraktivních hraničních disciplín, ve kterých dochází k rychlému a zásadnímu pokroku. Příkladem mohou být biomedicínský výzkum anorganických sloučenin, chemie organoprvkových sloučenin a katalýza s využitím anorganických materiálů, a dále chemie anorganických a kompozitních materiálů. Navazující magisterské studium oboru Anorganická chemie se snaží nabídnout posluchačům přehled po základních i nových atraktivních oblastech současné anorganické chemie a zároveň jim umožnit vybrat si svou vlastní oblast zájmu.

Základní informace o studiu

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách. Studenti v rámci svého magisterského studia oboru Anorganická chemie mohou volit mezi dvěma základními zaměřeními: Koordinační a bioanorganická chemie a Chemie anorganických látek a materiálů. Dalšího upřesnění podle svého zájmu pak dosahují výběrem volitelných předmětů a tématu své diplomové práce na katedře. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí konaných většinou v oddělených termínech. První částí zkoušky je veřejná obhajoba diplomové práce. Druhou část tvoří ústní zkouška ze tří chemických oborů (anorganická chemie, fyzikální chemie a jeden volitelný předmět). Po úspěšném absolvování studia je absolventům udělován akademický titul Mgr. resp. Euromaster.

Absolvent získal mimo pokročilých znalostí anorganické chemie široké vzdělání ve všech chemických oborech a dále v oblasti metod přípravy a studia fyzikálně-chemických vlastností anorganických a metalorganických sloučenin a materiálů. Na základě získaných znalostí a dovedností je schopen řešit otázky vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou anorganických látek s ohledem na jejich možné praktické využití včetně jejich "designu" a způsobu jejich přípravy. Absolvent může najít uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve všech chemických oborech především při využití speciálních znalostí z oblasti anorganických materiálů, katalyzátorů pro technologická využití a syntézy látek vhodných pro uplatnění v medicínských oborech.

Přijímací řízení

Akce dokumentů