E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Učitelství biologie pro střední školy

Navazující magisterský studijní obor Učitelství biologie pro střední školy

ucitelstvi_biologie

Obory učitelství – jak jednooborové tak dvouoborové (kombinace biologie s jiným předmětem) mají na biologii tradici.

Absolventi jsou způsobilí vyučovat předmět biologii na střední škole se všeobecným i odborným zaměřením ( gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště). Může vyučovat i předměty příbuzné např. Základy ekologie a životního prostředí, Člověk a příroda, Poznávání přírody. Specifikem ve vztahu k určitému biologickému oboru je uplatnění v oblasti péče o talentované žáky ( Talentcentrum, semináře ve vyšších ročnících SŠ a zájmové kroužky).
Dále absolventi nacházejí uplatnění i ve střediscích mimoškolní (především environmentální) výchovy jakými jsou centra ekologické výchovy, správy NP a CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu. Může najít uplatnění také v oblasti pedagogického výzkumu.

Přijímací řízení

Učitelství biologie je možné studovat v šesti oborech:

Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)

  • přijímací zkouška: ústní z biologie (v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství fyziky (dvouoborové)

  • přijímací zkouška ústní z biologie a fyziky (v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a fyzika se zaměřením na vzdělávání)
  • mezifakultní studium, druhou fakultou studia je MFF UK

Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

  • přijímací zkouška: ústní z biologie a geografie (v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové)

  • přijímací zkouška: ústní z biologie a geologie (v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové)

  • přijímací zkouška: ústní z biologie a matematiky (v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání)
  • mezifakultní studium, druhou fakultou studia je MFF UK

Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)

  • viz obory učitestlví programu Chemie

Akce dokumentů