E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy a jejich obory

navazující magisterské studium

Jazyk výuky: Čeština
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky

Biochemie

Bioinformatika

Biologie

Demografie

Epidemiologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Geologie

Hydrologie a hydrogeologie

Chemie

Klinická a toxikologická analýza


Další informace o oborech jsou uvedeny v informačním systému Studium (SIS).

Akce dokumentů