E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

do doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Poslední aktualizace: 26. 4. 2018

Datum / Období Událost Komentář / Vysvětlení
30. dubna 2018 konečný termín pro podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. 

11. – 15. června 2018 přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a také bude uveden v tabulce termínů zde.
25. – 29. června 2018 náhradní termíny přijímacích zkoušek Informace o tom, v jakých případech je možno o náhradní termín požádat a jakým způsobem. Přehled termínů
17. července - 14. srpna 2018 nahlížení do materiálů uchazečů Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení stanovuje Opatření děkana č. 7/2018
21. srpna 2018 posouzení odvolání proti nepřijetí rektorem

Formulář odvolání

Výsledky odvolání budou zveřejněny v informačním systému Studim UK v modulu Přijímací řízení.  Rozhodnutí  bude uchazečům, kteří se odvolali proti nepřijetí ke studiu, zasláno v průběhu září rektorátem UK.

   
17. - 21. září 2018 Orientační týden pro studenty 1. ročníků  Akce pořádaná Informačním, poradenským a sociálním centrem Univerzity Karlovy
25. září 2018 zápis do 1. ročníku uchazeči ze zahraničí mimo SR
26. září 2018 zápis do 1. ročníku uchazeči z ČR a SR
1. října 2018 zahájení akademického roku 2018/2019  

Akce dokumentů