E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

do doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Poslední aktualizace: 6. 11. 2017, data budou postupně doplněna

Datum / Období Událost Komentář / Vysvětlení
30. dubna 2018 konečný termín pro podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. 

11. – 15. června 2018 přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a také bude uveden v tabulce termínů zde.
25. – 29. června 2018 náhradní termíny přijímacích zkoušek Informace o tom, v jakých případech je možno o náhradní termín požádat a jakým způsobem. Přehled termínů
  nahlížení do materiálů uchazečů Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení budou stanoveny
  zasedání komise přezkumného řízení

Formulář žádosti o přezkoumání   rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Výsledky přezkumného řízení budou zveřejněny ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. Uchazečům, kteří požádali o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, bude v průběhu září rektorátem UK zasláno písemné vyrozumění.

  zápis do 1. ročníku cizinci mimo SR
  zápis do 1. ročníku uchazeči z ČR a SR
  zahájení akademického roku 2018/2019  

Akce dokumentů