E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o bakalářské a navazující magisterské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 20.11.2017
Žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pro uchazeče se speciálními potřebami) [návod k elektronickému formuláři informačního systému] 22.02.2019
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky [návod k elektronickému formuláři informačního systému] 22.02.2019
Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 10.12.2018
Žádost o předčasný termín zápisu [webový formulář]  
Žádost o náhradní termín zápisu [webový formulář]  
Plná moc k zápisu ke studiu (plná moc musí být úředně ověřená) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 01.11.2016
Zápisový list (do 1. ročníku studia) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.06.2016
Potvrzení o studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019

Akce dokumentů