E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o bakalářské a navazující magisterské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.03.2020

Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky
(pro uchazeče se speciálními potřebami)

[návod k elektronickému formuláři IS UK] 17.06.2020
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Žádost o distanční formu vykonání přijímací zkoušky
(pouze pro uchazeče o navazující magisterské studium)

Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 31.01.2020
Plná moc k zápisu do 1. ročníku studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 01.11.2016
Potvrzení o studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.01.2019

Akce dokumentů