E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodání žádosti uchazeče prostřednictvím IS UK

Žádosti podávané elektronicky prostřednictvím IS UK se podávají v modulu Přijímací řízení v termínu stanoveném Podmínkami přijímacího řízení.

Ke každé přihlášce ke studiu se žádost podává zvlášť.

Návod

1) V modulu klikněte na tlačítko Moje přihlášky a rozbalte si řádek přihlášky (např. kliknutím na ikonu znaménka plus vpravo), ke které chcete podat žádost.

2) Použijte odkaz Žádosti, následně použijte tlačítko Podat novou žádost.

3) Vyberte typ žádosti:

  • Modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky

Do textu vyplňte v čem má modifikace spočívat, např. zvětšení písma na 15 bodů, prodloužení doby na zkoušku apod.

Vyberte typ zdravotního omezení a udělte škole souhlas k využití údajů (tento souhlas je nutný pro zpracování Vaší žádosti).

K žádosti přiložte přílohu (naskenované potvrzení odborného lékařského nebo psychologického pracoviště) a vyberte typ přílohy Modifikace.

  • Náhradní termín přijímací zkoušky

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je možné podat až po stanovení přesného data zkoušky, tj. po doručení pozvánky k přijímací zkoušce. Je-li přijímací zkouška ve více termínech, vyberte termín zkoušky.

Přílohou této žádosti je lékařské potvrzení o nemoci v době konání přijímací zkoušky, nebo potvrzení školy o konání maturitní zkoušky, státní závěrečné či absolventské zkoušky, příp. jiný doklad k uváděnému důvodu. Po přiložení souboru vyberte typ přílohy Náhradní termín.

  • Posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání

Podání žádosti je povinné pro všechny uchazeče, kteří absolvovali středoškolské vzdělání (v případě, že se hlásí do bakalářského studia), nebo vysokoškolské vzdělání (u uchazečů hlásících se do navazujících magisterských a doktorských studijních programů) jinde než v České republice

Více informací pro uchazeče o:

K žádosti je možné přidat přílohy (naskenovaný doklad o nostrifikaci, případně scan zahraničního diplomu a dodatku) typu Doklad o středoškolském vzdělání nebo Doklad o vysokoškolském vzdělání. Veškeré doklady však musí být doručeny řádně ověřené v listinné podobě, včetně podepsaného vytištěného formuláře elektronicky podané žádosti, na adresu Studijního oddělení, Albertov 6, Praha 2, případně doloženy u zápisu do 1. ročníku studia, jinak žádost nebude vyřízena a zápis do studia nebude umožněn!

  • Upuštění od přijímací zkoušky

Tento typ žádosti je určen pouze uchazečům o doktorské studium, kteří jsou úspěšnými žadateli o projekt STARS v akademickém roce 2020/2021.

  • Jiné podání ve věci organizace přijímacího řízení

Tento typ žádosti je určen pouze uchazečům o doktorské studium k podání žádosti o povolení konání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií (např. pomocí video konference Skype) bez osobní přítomnosti uchazeče na fakultě.

Volitelně lze k této žádosti přidat přílohou typu Skype.

  • Žádost o distanční formu vykonání přijímací zkoušky

Tento typ žádosti slouží pouze uchazečům o navazující magisterské studium k podání Žádosti o distanční formu vykonání přijímací zkoušky

4) Vyplněnou žádost odešlete tlačítkem Odeslat žádost.

Sdělení fakulty k žádosti obdržíte prostřednictvím IS UK (zaslání sdělení je notifikováno e-mailovou zprávou).

Akce dokumentů