E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny přijímacího řízení do doktorských studijních programů

Poslední aktualizace: 17. 1. 2019

 

Vysvětlivka: SIS = Studijní informační systém Univerzity Karlovy  (Informační systém Studium Univerzity Karlovy)

Datum / Období

Událost

Doplňující informace

30. dubna 2019

Konečný termín pro podání přihlášky ke studiu

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení SIS.

Do 30. 4. 2019 je třeba provést i platbu poplatku ve stanovené výši.

Konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Formulář žádosti

19. května 2019

Konečný termín pro podání žádosti o vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

Formulář žádosti

Konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky

Formulář žádosti

od 16. května 2019

Rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánky se rozesílají POUZE elektronicky prostřednictvím Přijímací řízení SIS. Odeslání dokumentu je avízováno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

25. května 2019 Konečný termín pro vkládání nepovinných příloh přihlášky do SIS  

17. - 28. června 2019

Řádný termín přijímací zkoušky a zveřejnění jejich výsledků

Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce a také bude uveden v tabulce termínů.

Výsledky budou zveřejňovány průběžně v modulu Přijímací řízení SIS.

20. června - 1. července 2019

(vždy nejpozději do 3 dnů ode dne konání PZ v řádném termínu)

Konečný termín pro podání žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.

Tabulka termínů

8. - 19. července 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky a zveřejnění jejich výsledků

Výsledky budou zveřejňovány průběžně v modulu Přijímací řízení SIS.

červenec a srpen 2019 (pouze ve stanovených dnech)

Nahlížení do materiálů uchazečů

Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení stanovuje Opatření děkana č. 07/2019.

cca 20. srpna 2019

Posouzení odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu rektorem

Formulář odvolání

Výsledky odvolání budou zveřejněny v modulu Přijímací řízení SIS.  Rozhodnutí  bude uchazečům, kteří se odvolali proti nepřijetí ke studiu, zasláno v průběhu září rektorátem UK.

30. září / 22. října 2019
 

Konečný termín pro doložení dokladu o získání stanoveného vzdělání

Informace o tom, jaký doklad předložit.

Akce dokumentů