E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny přijímacích zkoušek / Exam Dates

do doktorského studia v roce 2020

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v řádném termínu se v rámci I. přijímacího řízení uskuteční od 15. června do 26. června 2020 a v rámci II. přijímacího řízení 5. února 2020.

Pozvánka k přijímací zkoušce  je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 15 dní před datem konání zkoušky.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek se v rámci I. přijímacího řízení uskuteční od 7. července do 17. července 2020 a v rámci II. přijímacího řízení 10. února 2021. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity: Návod k podání žádosti.


Exam Dates

Regular date: 15th – 26th June 2020
Alternative date: 7th – 17th July 2020

The invitation for the entrance exam is only sent in electronic form through the university’s electronic information system no later than 15 days before the date of the exam.

Entrance exam on an alternative date may be permitted by the dean to candidates who submit a written request within three days after the regular exam date. Only serious reasons are grounds for granting an alternative date, particularly health reasons. The request must be sufficiently justified in writing and the circumstances stated in the request must be documented. A second alternative date is not permitted. The request for an alternative day is submitted and approved via the electronic information system: Guidelines.

Akce dokumentů

Kategorie: