E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v roce 2017.

 

Přijímací pohovory se uskuteční v termínu od 12. června do 30. června 2017. O konkrétním termínu přijímacího pohovoru bude uchazeč vyrozuměn písemně.

Náhradní termíny přijímacích pohovorů budou probíhat ve dnech 19. června až 14. července 2017. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do dne konání zkoušky v řádném termínu a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

 

program řádný termín dne hodina   náhradní termín dne hodina další informace
analytická chemie 15.6.2017 8.30    29.6.2017 9.00  
anorganická chemie 26.6.2017 9.00   3.7.2017 13.00  
organická chemie 12.6.2017 12.00   27.6.2017 9.00

 

biochemie 21.6.2017 9.00        
fyzikální chemie 12.6.2017 9.30        
makromolekulární chemie 12.6.2017 12.45        
modelování chem. vlastností nano-a biostruktur 12.6.2017 8.30        
didaktika chemie 15.6.2017 10.00   3.7.2017    
geologie

20.6.2017

9.00        
aplikovaná geologie 13.6.2017 9.00        
kartografie, geoinformatika a DPZ 27.6.2017 10.00        
demografie 22.6.2017 15.00        
fyzická geografie a geoekologie 12.6.2017 9.00        
regionální a politická geografie 22.6.2017 12.00   29.6.2017 13.00  
sociální geografie a regionální rozvoj 22.6.2017 8.30   29.6.2017 13.00  
obecné otázky geografie 22.6.2017 14.00   29.6.2017 13.00  
antropologie a genetika člověka 22.6.2017 14:00        
anatomie a fyziologie rostlin 12.6.2017 9:00   26.6.2017 9:00  
botanika 12.6.2017 9.00         
ekologie 21.6.2017 9.30         
environmentální vědy 29.6.2017 9.00         
fyziologie živočichů 12.6.2017 9.00    30.6.2017 9.00   
imunologie 22.6.2017 14:00   29.6.2017    
vývojová a buněčná biologie 14.6.2017 14:30   29.6.2017    
molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

26.6.2017

8:00   11.7.2017 9:00  
mikrobiologie 13.6.2017 13:00   28.6.2017    
parazitologie 12.6.2017 9:00    26.6.2017 17.00   
zoologie 15.6.2017 9.00         
filosofie a dějiny přírodních věd 21.6.2017 10:00         
teoretická a evoluční biologie 21.6.2017 10:00         

Akce dokumentů