E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro uchazeče o bakalářské studium

Absolventům středoškolského vzdělání nabízíme tříleté bakalářské vzdělání v akreditovaných bakalářských studijních programech.

Přírodovědecká fakulta je školou výběrovou, přijímání nových studentů probíhá na základě přijímacího řízení.

Absolventi bakalářského studia získávají kromě diplomu také evropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, usnadňující pozici na evropském trhu práce.

Přehled studijních programů (včetně informací o programech)

prirodovedcem.cz

 

 

Akce dokumentů