E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpeciální chemicko-biologické obory

Bakalářský studijní program

práce v chemické laboratoři

Tento interdisciplinární bakalářský program je zajišťován sekcí biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvent v něm získává komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech včetně rozšířených základů nebiologických disciplín – matematiky, fyziky a chemie.

Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu a v laboratořích zdravotnických zařízení, zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

Po skončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu v magisterských  studijních programech na UK či na jiné vysoké škole doma i v Evropě či Americe. Jenom Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí více než 15 navazujících magisterských oborů vhodných pro absolventy tohoto bakalářského programu a dále pak, po absolutoriu magisterského studia, i čtyřleté studium doktorské.

Další informace o studiu tohoto programu naleznete na stránkách sekce Biologie v informacích pro studenty. Na jakékoliv dotazy o studiu tohoto oboru  jsou připraveni odpovídat učitelé i studenti  na e-mailové adrese mol-bio@natur.cuni.cz

Studijní obory

  • Molekulární biologie a biochemie organismů
    Tento obor bakalářského studia je prozatím jediným oborem studijního programu „Speciální chemicko-biologické obory“. Je určen uchazečům  se zájmem o experimentální práci a  vzdělání  v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie fyziologie, mikrobiologie, parazitologie, virologie  a dalších biologických experimentálních oborech.

Zkušenosti studentů

Studium Molekulární biologie a biochemie organismů na PřF UK je podle mého názoru nejlepší příprava pro práci v tomto oboru – člověk si osvojí teoretické i praktické znalosti, oceňuji také moderní přístup fakulty ke vzdělávání (např. možnost indiv. tvorby rozvrhu, možnost vycestovat na ERASMUS, nový projekt Bakalář plus apod.). - Alena Kučerová

Další zkušenosti studentů programu Speciální chemicko-biologické obory.

Další informace

Akce dokumentů