E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKlinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní obor studijního programu Klinická a toxikologická analýza

laboratoř fyzikální chemie

Bakalářský studijní program Klinická a toxikologická analýza je třístupňovým vzdělávacím programem. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů tohoto studijního programu. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek zároveň obdržíte titul „Eurobachelor“, který je garancí vašich znalostí, zajišťuje kompatibilitu s ostatními, i prestižními zahraničními univerzitami, a umožní vám další pokračování studia i na jiných univerzitách. Na základní tříletý bakalářský stupeň navazuje dvouleté magisterské studium, které je opět, po úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek, zakončeno i titulem „Euromagistr“.

Absolventi bakalářského studijního programu KATA se uplatňují především v laboratořích, výrobních linkách a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Řídí výzkumné, produkční a administrativní skupiny za podmínek dobré laboratorní praxe.

Proč studovat bakalářský studijní obor Klinická a toxikologická analýza?

Základním cílem bakalářského studijního oboru je příprava laboratorních pracovníků, kteří kompetentně obsadí prostor mezi středoškolsky vzdělanými techniky, provádějícími rutinní práci a  absolventy magisterského a postgraduálního studia, kteří řídí práci laboratoří, vyvíjejí a ověřují nové analytické přístupy. Absolventi bakalářského studia jsou tedy připraveni řídit práci jednotlivých techniků, vybírat vhodné známé postupy pro dané aplikace, případně je modifikovat pro konkrétní účely.

Základní informace o studiu

Studijní plán je koncipován tak, aby absolventi dostáli požadavkům v klinických, farmaceutických, potravinářských, environmentálních a dalších praktických laboratořích, takže jsou vzděláváni zejména v analytické chemii, biochemii, klinické biochemii, principech biologie, kvalimetrii aj. Důraz je kladen na laboratorní praxi a řešení praktických  problémů.

Zkušenosti studentů

Studium nabízí především kvalitní procvičení práce v laboratoři, a co se týče přírodovědecké fakulty, vztahy mezi učitely a studenty jsou výjimečné. - Jiří Šimůnek

Další zkušenosti studentů oboru Klinická a toxikologická analýza.

Další informace

Akce dokumentů