E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografie se sociologií

Specializace bakalářského studijního programu Demografie

Studium Demografie se sociologií nabízí studentům možnost hlouběji proniknout do demografické problematiky. Během bakalářského studia studenti získají nejen celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučí metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat a osvojí si poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Demografická a sociologická průprava klade důraz na schopnosti získávat a vyhodnocovat empirická data z výběrových šetření – díky tomu se studenti naučí velmi dobře pracovat s odbornou literaturou a statistickými daty. Zvládnou práci se statistickými nástroji na PC (software ArcGIS, SPSS) a proniknou do principů fungování lidské společnosti. Studium demografie probíhá na Katedře demografie a geodemografie PřF UK, studium sociologie na Katedře sociologie FF UK.

Studijní plán

Uplatnění absolventů

Po absolvování demografie se sociologií se absolvent může uplatnit jako specialista v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní. Absolvent disponuje rovněž kvalifikací pro činnosti řídicí nebo poradenské sféry, včetně podnikatelské. Uplatnění může nalézt také v široce pojatém sociálním, ekonomickém a zdravotnickém výzkumu, v agenturách výzkumu veřejného mínění a marketingových šetření trhu, v personální a administrativní oblasti velkých podniků nebo v činnosti společenských a výchovně-vzdělávacích organizací. Lze také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Další informace

Akce dokumentů