E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologie

Bakalářský studijní obor studijního programu Biologie

biologie2Proč studovat bakalářský studijní obor Biologie?

Absolvent získá komplexní všeobecné biologické vzdělání s nezbytnými základy chemie, fyziky, matematiky, bioinformatiky a dalších podpůrných disciplín. Je v širokém rozsahu vzdělán v biologii, a to jak v biomedicínských, tak i v ekologicko-evolučních a systematických disciplínách. Obor je určen pro uchazeče o základní biologické vzdělání, s nímž budou moci vykonávat samostatnou odbornou práci na místech vyžadujících široký biologický, respektive přírodovědecký rozhled. Studium tohoto oboru je též jedním z obvyklých předstupňů navazujícího magisterského studia a je vhodné pro ty uchazeče, kteří ještě nejsou rozhodnuti, jaké oblasti biologie se chtějí v budoucnosti věnovat nebo těm, kteří chtějí nejdříve poznat různé oblasti biologie a teprve později se specializovat.
Komplexní biologická erudice poskytuje absolventovi dobré předpoklady pro navazující specializační magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, na vysokých školách, v laboratorních zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody), v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod.

Absolvent má komplexní všeobecné biologické vzdělání s nezbytnými základy chemie, fyziky a matematiky. Je v širokém rozsahu vzdělán jak v experimentálních, tak v systematicko-ekologických biologických disciplínách. Jeho komplexní biologická erudice mu poskytuje dobré předpoklady pro další, navazující specializační magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu, v laboratorních zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody), v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod.

Základní informace o studiu

Tříletý bakalářský studijní obor, který nabízí studium biologických a podpůrných (chemie, matematika, apod.) předmětů formou tzv. modulů. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta při tvorbě studijního plánu a „univerzálnost“ jeho biologického vzdělání. Těžiště výuky (tvorby studijního plánu) proto spočívá ve výběru povinně-volitelných předmětů, které jsou rozděleny do pěti skupin: buněčná a molekulární biologie, fyziologie a anatomie/morfologie, organismy, ekologie a evoluce, ostatní předměty; zastoupení předmětů z těchto skupin ve studijním plánu je rovnoměrné (z hlediska minimálních studijních požadavků). Třetinu studia pak tvoří volitelné předměty, jejichž výběr umožňuje studentům specializaci ve zvolené oblasti biologie a přípravu na navazující magisterské studium.

Zkušenosti studentů

Výborných zážitků z 1. ročníku bylo mnoho – přednášející, kteří by mě dokázali nadchnout pro obor, který bych si předtím nikdy nevybral. - Martin Těšický

Další zkušenosti studentů biologie.

Další informace

Akce dokumentů