E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiochemie

Bakalářský studijní obor studijního programu Biochemie

práce v laboratořiProč studovat bakalářský studijní obor Biochemie?

Cílem tříletého bakalářského oboru Biochemie je uvést studenty do „tajů“ biochemie a všestranně je připravit jak do praxe (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie, kde se již budou specializovat na vybranou oblast biochemie dle svého hlubšího zájmu. V průběhu studia získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oborů chemických (biochemie, chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární) i oborů biologických (buněčná biologie, fyziologie, imunologie) i biomedicínských (Biochemie jako teoretický základ biomedicíny).

Studenti se mohou již od prvního ročníku aktivně zapojit do vědecké práce ve výzkumných skupinách katedry biochemie. Ta se soustřeďuje do celé řady okruhů jako např. studium struktury proteinů a glykoproteinů a jejich interakce s nízkomolekulárními látkami se zaměřením na jejich úlohu v humánní i veterinární medicíně, biochemie vývoje nádorových onemocnění, metabolizmus léčiv a toxikantů, studium biochemických procesů arterosklerózy, molekulárních základů obrany organismů proti infekčním onemocněním včetně viru HIV.

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z hlavních biochemických a molekulárně biologických disciplín. Absolventi nacházejí uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho působí v klinických laboratořích lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí. Řada absolventů pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu biochemie ať v naší republice, nebo v zahraničí.

Základní informace o studiu

Studijní plán se skládá z přednášek, cvičení a laboratorních praktických kurzů, které jsou zvoleny tak, aby jejich úspěšný absolvent získal všeobecné teoretické základy ze všech oblastí biochemie a správné laboratorní návyky pro biochemickou a chemickou praxi. Nejpozději v rámci třetího ročníku si student volí z několika okruhů téma své bakalářské práce, kterou řeší spolu se školitelem ve specializovaných laboratořích katedry biochemie nebo laboratořích spolupracujících biochemických a biomedicínských institucí.

Jednotlivé okruhy (viz výše uvedené) nabízí bohatý výběr specializovaných volitelných přednášek, které umožňují sestavit studijní plán na „míru“ každého studenta i tématu bakalářské práce. Obecně si student může vybrat předměty až za deset procent kreditů nutných pro úspěšné zakončení studia dle svého zájmu, a to nejen z biochemických, chemických a biologických odborných předmětů, ale též z biomedicínských oborů, informatiky, fyziky nebo jiných předmětů zajišťovaných fakultami Univerzity Karlovy, což umožňuje značnou interdisciplinaritu řešených témat bakalářských prací. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou zkouškou (získání titulu Bc.).

Zkušenosti studentů

Nejvíce vzpomínám na již zmíněný kolektiv, který je podle mě nedílnou součástí studia. - Michaela Dvořáková

Další zkušenosti studentů biochemie.

Další informace

Akce dokumentů